air-heating-temperature-btu-diagram

29.08.2012
by admin
0 comments

Какво е BTU, а какво е инвертор?

Какво е BTU ? Капацитетът на голяма част от климатиците се измерва в BTU ( Британски Топлинни Единици). 1 BTU е необходимото количество топлина за повишаване на температурата на 0.45 кг ( 1 pound) вода с 0.56 градуса Целзий ( … Continue reading